Главни одбор

[ezcol_1fifth]icon_tour[/ezcol_1fifth][ezcol_4fifth_end]

Главни одбор

[/ezcol_4fifth_end]

Главни одбор Коалиције удружења избјеглица је највиши орган одлучивања у Коалицији између два засједања Скупштине. Главни одбор чини по један представник чланице.