Предсједништво

[ezcol_1fifth]Businessmen_Team-512
[/ezcol_1fifth][ezcol_4fifth_end]

Предсједништво

[/ezcol_4fifth_end]

Предсједништво Коалиције удружења избјеглица чине предсједник кога бира Скупштина, 3 подпредсједника и 17 чланова које бира Главни одбор што је укупно 21 члан.