Скупштина

icon_tour

Скупштина


Скупштина је највиши орган одлучивања у Коалицији удружења избјеглица. Скупштину чине по два делегата сваке од 41 чланица.