УПИТНИК ЗА ПРОГНАНИЧКЕ ПОРОДИЦЕ КОЈЕ НИСУ РЕШИЛЕ СТАМБЕНО ПИТАЊЕ

Ако је у питању територија Града Београда уписати једну од 17 општина у којој живи подносилац пријаве.
Испод наведите податке чланова породице/домаћинства
(супруг, супруга, син, ћерка, брат, сестра, зет, снаја, унук, унука, остало).

Под појмом породица мисли се на једночлане и вишечлане породице.

Подносилац пријаве такође уписује своје податке.
Ако је у питању општина са подручја Града Београда уписати само Београд