Циљеви Коалиције

Edu_CheckList-512

Циљеви Коалиције:

1. Добровољни и одржив повратак избјеглица у Р. Хрватску, Р. Словенију, и БиХ


2. Интеграција избјеглица који не желе или не могу да се врате у земљу порјекла


3. Остварење људских права избјеглица


4. Заштита националних права Срба у Р. Хрватској кроз различите облике аутономије (персонална, културно-просвјетна, мањинска самоуправа)


5. Заштита националних права Срба у Босни и Херцеговини кроз поштовање Дејтонског споразума.