Предсједништво

Businessmen_Team-512

Предсједништво

Предсједништво Коалиције удружења избјеглица чине предсједник кога бира Скупштина, 3 подпредсједника и 17 чланова које бира Главни одбор што је укупно 21 члан.