Надзорни одбор

three people icon

Надзорни одбор

Надзорни одбор Коалиције удружења избјеглица чине три члана које бира Скупштина.

  1. Гордана Веселиновић – Предсједник
  2. Ђорђе Лацмановић – члан
  3. Вељко Жигић – члан