Главни одбор

icon_tour

Главни одбор

Главни одбор Коалиције удружења избјеглица је највиши орган одлучивања у Коалицији између два засједања Скупштине. Главни одбор чини по један представник чланице.