Поводом чињенице да 29. децембра.2014. године истиче рок за пријаву привременог одласка изван Хрватске на 5 година или одјаву пребивалишта и захтјева да Хрватска продужи рок за 6 мјесеци Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица позива, још једном, прогнане Србе и друге грађане који имају важећу хрватску личну карту, а досад то нису учинили, да у што краћем року пријаве тзв. привремени одлазак изван Хрватске на 5 година. То практично значи да поред српске личне карте могу на легалан начин да задрже и хрватску личну карту. Подсјећамо да хрватски закон о пребивалишту омогућава хрватским држављанима да посједују два пребивалишта и двије личне карте. Сва лица која имају важећу хрватску личну карту могу да пријаве привремени одлазак изван Хрватске на 5 година ако доставе један од шест разлога: потврду о процесу обнове, потврду о процесу стамбеног збрињавања, потврду о запослењу од свог послодавца, потврду о лијечењу од свог доктора у Дому здравља, потврду о школовању из средње школе или факултета или изјаву о издржавању за незапослена или стара лица да их издржава неко од чланова породице. Привремени одлазак може се пријавити лично или путем пуномоћи у надлежним полицијским станицама у Хрватској. Службеници у хрватским конзулатима у Београду и Суботици крше закон о пребивалишту јер примају пријаве за привремени одлазак само на основу обнове и стамбеног збрињавања а одбијају пријаве на основу запослења, школовања, лијечења и издржавања.

Коааиција удружења избјеглица позива, још једном, прогнане Србе и друге грађане који немају важећу хрватску личну карту да провјере преко својих рођака или познаника у својим бившим полицијским станицама да ли су и даље пријављени у евиденцији пребивалишта. Ако је одговор позитиван прогнани Срби и други грађани требају да или отпутују у своје полицијске станице и изваде нове хрватске личне карте и пријаве привремени одлазак на 5 година или, ако то тренутно не могу или не желе да учине, да одјаве пребивалиште путем пуномоћи или у хрватским конзулатима у Београду и Суботици. Подсјећамо да потенцијално пребивалиште у Хрватској имају лица која су имала личне карте СФРЈ до почетка рата а послије рата нису вадила хрватске личне карте; затим лица која су рођена између 1974. и 1991 године јер су као новорођенчад уписана у евиденцију пребивалишта и, коначно, лица која су извадила хрватске личне карте послије рата али им је истекао рок важења. Наведена лица која одјаве пребивалиште могу, послије нове године, да оду у своје полицијске станице и поново пријаве пребивалиште, поднесу захтјев за вађење хрватске личне карте и пријаве привремени одлазак на 5 година.

Рок за пријаву привременог одласка изван Хрватске или одјаву пребивалишта званично траје до понедјељка 29.12.2014. године с тим да полицијске станице у Хрватској и хрватски конзулати у Београду и Суботици не раде за вријеме католичног Божића тј. 25 и 26. децембра. Дакле, последњи дан за пријаву привременог одласка или одјаву пребивалишта је 29.12.2014. године. Подсјећамо јавност да је Линта у свом отвореном писму хрватском министру полиције Ранку Остојићу, које је послао прије двије недјеље тражио, између осталог, да се рок за пријаву привременог одласка или одјаву пребивалишта продужи за 6 мјесеци. Нажалост, господин Остојић још није одговорио на Линтин захтјев. Линта је наведено писмо послао и министру спољних послова Србије Ивици Дачићу кога је замолио да тражи од званичног Загреба да се донесу одлуку о продужењу рока за 6 мјесеци.

Позивамо све прогнане Србе и друге грађане да на сајту Коалиције удружења избјеглица (www.koalicija.org.rs) пажљиво прочитају текст под називом „Савјети Миодрага Линте прогнаним Србима из Хрватске како на легалан начин могу посједовати два пребивалишта и двије личне карте.“ у коме Линта детаљно објашњава наведену процедуру. У тексту се налази и број мобилног телефона Миодрага Линте кога заинтересовани грађани могу назвати ако су потребне додатне консултације или ако буде било проблема у Хрватској. Испод наведеног текста, под рдним бројем 1, налазе се хрватски формулари тј. Образац 1 и Изјава и примјери попуњавања наведених формулара (редни број 2) који се предају у полицијској станици ако лице пријављује привремени одлазак на 5 година. Под редним бројем 3 и 4 налазе се примјери потврда о запослењу, лијечењу, школовању и примјери изјава о издржавању за незапослена и стара лица. Под редним бројем 6 налази се примјер пуномоћи за пријаву привременог одласка из Хрватске за лица која имају важећу хрватску личну карту и под редним бројем 7 примјер пуномоћи за одјаву пребивалишта за лиц акоја немају важећу хрватску личну карту.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта