АПЕЛ КОАЛИЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ИЗБЈЕГЛИЦА ЗА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗБОГ НЕЗАПАМЋЕНИХ ПОПЛАВА Београд, 23. мај 2014. године

Коалиција удружења избјеглица апелује на све грађане Србије који су родом и поријеклом из Хрватске и Босне и Херцеговине и све људе добре воље да помогну поплављеном и угроженом становништву Србије и Републике Српске. Имајући у виду чињеницу да ће санирање посљедица поплава бити дуготрајан процес, а уважавајући препоруку Владе Србије, Коалиција удружења избјеглица обавјештава заинтересоване грађане да су приоритет за помоћ новчана средства.

У том смислу Коалиција удружења избјеглица је одредила једну од својих чланица тј. Завичајни клуб – Срб са сједиштем у Београду да отвори намјенски жиро-рачун на који грађани и правна лица могу уплаћивати донације за отклањање посљедица катастрофалних поплава. Половина прикупљених средства биће намјењена за угрожено становништво Републике Србије, а друга половина за угрожено становништво Републике Српске. Све донације биће транспарентно објављене на сајту Коалиције удружења избјеглица: www.koalicija.org.rs

Жиро рачун Завичајног клуба – Срб на који се могу уплаћивати донације је: 160-391683-85 Сврха уплате: отклањање посљедица поплава

За додатне информације могу се контактирати предсједник Управног одбора Завичајног клуба –Срб Бобан Дамјановић – 064 172 70 37 и члан Управног одбора одбора Завичајног клуба – Срб Предраг Калинић – 063 233 711

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта

Завичајни клуб – С Р Б

ПРЕГЛЕД УПЛАЋЕНИХ ДОНАЦИЈА ПО АПЕЛУ КОАЛИЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ИЗБЈЕГЛИЦА ЗА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ ОД ПОПЛАВА

Број Датум Исплата Уплата Опис Стање
1 23.05.2014. 5.000,00 Милан Војводић, Адвокат, Нова Пазова 5.000,00
2 26.05.2014. 10.000,00 Миодраг Линта, Председник Коалиције 15.000,00
3 26.05.2014. 5.000,00 Слободан Дамјановић 20.000,00
4 26.05.2014. 3.000,00 Милан Дамјановић 23.000,00
5 26.05.2014. 200,00 Ђуро Цвијетковић, Д П Шанета 41 23.200,00
6 28.05.2014. 1.000,00 Мићо Грбић 24.200,00
7 29.05.2014. 5.000,00 Кеча Ђорђе 29.200,00
8 29.05.2014. 3.000,00 Вељко Калинић 32.200,00
9 29.05.2014. 1.000,00 Драган Дамјановић 33.200,00
10 30.05.2014. 1.000,00 Ђоко Грубјешић 34.200,00
11 02.06.2014. 2.000,00 Јово Калинић 38.200,00
12 05.06.2014. 2.000,00 Ђуро Бурсаћ 38.200,00
13 06.06.2014. 40.000,00 Удружење Крајишника Крајина Врбас 78.200,00
14 06.06.2014. 2.000,00 Богољуб Рађеновић 80.200,00
15 10.06.2014. 5.000,00 Јован Милеуснић 85.200,00