Извјештај предсједника Коалиције удружења избјеглица Миодрага Линте поводом измјена и допуна Закона о здравственом осигурању који је омогућено да избјегли и прогнани Срби који примају хрватске пензије имају право на два здравствена осигурања

Дана 06. децембра 2012. године поводом проблема са којим се суочавају избјегли и прогнани Срби који примају хрватске пензије одржао сам говор у Народној скупштини (на сајту) . Тог дана је у Народној скупштини била присутна министарка здравља Славица Ђукић Дејановић. У свом говору изразио сам своје незадовољство чињеницом да филијале републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у Србији траже од наших пензионера да морају да се одрекну здравственог осигурања у Хрватској, а тиме и хрватске личне карте, ако желе да имају здравствено осигурање у Србији. Многи од наших пензионера нису остварили своја права у Хрватској и не желе да се одрекну хрватске личне карте. Због тога су се нашли у тешкој ситуацији. Госпођа Ђукић Дејановић је, након мог говора, прихватила разговор са жељом да се пронађе решење за наведени проблем. Заједно смо припремили текст амандмана којим је у Закону о здравственом осигурању, промијењен члан 17, став 1, тачка 23. и на тај начин омогућено да наши земљаци имају два здравствена осигурања тј. и српско и хрватско.

Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању је изгасан у Народној скупштини 15. децембра 2012. године (у прилогу). Дана 18. децембра 2012. године је објављен у Службеном гласнику. Као што је познато, Закон ступа на снагу 8 дана од објављивања у Службеном гласнику тј. 25. децембра 2012. године. Од тога дана ниједна филијала РФЗО у Србији неће више условљавати избјегле и прогнане Србе који примају хрватске пензије да се морају одрећи здравствног осигурања у Хрватској, а тиме и хрватске личне карте, ако желе да имају здравствено осигурање у Србији. Имаће право на два здравствена осигурања тј. и хрватско и српско под условом да плаћају 12.3% доприноса мјесечно од пензије. Желим да вас замолим да наведнеу информацију прослиједите нашим земљацима на које се ова одредба односи.