Поводом изјава хрватског премијера Зорана Милановића и минстра државне управе Арсена Баука да Влада Хрватске не намјерава да одустане од спровођења законских прописа којим се гарантује двојезичност Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица изражава незадовољство и протест због чињенице да Република Хрватска више од десет година не спроводи сопствене законске прописе којима се припадницима српске заједнице гарантује право на двојезичност тј. право на службено коришћење и истицање српског језика и ћирилићног писма? Увођење двојезичности регулисано је међународним документима и, посебно, Уставним законом о правима националних мањина усвојеног 2002. године и Законом о употреби језика и писма националних мањина усвојеног 2000. године у Хрватском сабору. Тим прописима обезбеђена је равноправна употреба српског језика и ћириличног писма у општинама, градовима и жупанијама у којима припадници српске заједнице чине најмање трећину становништва. Резултати прошлогодишњег пописа становништва у Хрватској показали су да би равноправну употребу српског језика и писма требало обезбедити, према наведеним законском пропису, у преко 20 општина и градова.

С друге стране Истарска жупанија и неке општине и градови на њеном подручју прописали су својим статутима двојезичност тј. увели су двојезичне натписе на хрватском и талијанском језику на темељу раније стечених права. Истарска жупанија није била у обавези да уведе двојезичност јер припадници талијанске мањине чине свега око 7% укупног становништва жупаније што је далеко испод обавезне једне трећине како је прописано у Уставном закону о правима националних мањина. Двојезичност је осигурана и у Дарувару и неким околним општинама у којима је, уз хрватски, у службеној употреби и чешки језик, а мађарски је у равноправној службеној употреби у општини Кнежеви виногради у Осијечко-барањској жупанији. Што се тиче службене употребе српског језика и ћириличног писма она је засад осигурана у свега неколико локалних самоуправа у којима постоје само двојезичним натписи на зградама општина.

Спровођење законских прописа којима се уводи принцип двојезичности значило би, у пракси, да сви званични натписи на јавним иституцијама (зграде општина, полиције, суда, школа, пошта, домова здравља, центара за социјални рад, испостава државне управе и др.), затим натписи на саобраћајним знаковима и другим писаним ознакама у саобраћају, као и називи улица, тргова и насеља буду исписани, поред хрватског језика и латиничног писма, и на српском језику и ћириличном писму. Такође, законски прописи обезбеђују двојезичност у раду локалних скупштина, извршних и управних органа, затим испостава државне управе и судова и тужилаштава у првом степену, као и издавање двојезичних јавних исправа и штампање образаца.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта