Молба за састанак у вези предстојеће конференције министара спољних послова на тему избјеглиштва/расељеништва

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

Господин Вук Јеремић, министар спољних послова
Предмет: Молба за састанак у вези предстојеће конференције министара спољних послова на тему избјеглиштва/расељеништва

Поштовани г-дине Јеремић,

Обраћамо Вам се са молбом да, у што краћем временском року, примите делегацију 104 избјегличка удружења и завичајна клуба, у име преко 500.000 избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске и Федерације БиХ и преко 100.000 грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у Хрватској. Дана 23. јуна 2011. године упутили смо молбу за састанак господину Вуку Жугићу у вези горе наведене теме. Међутим, господин Жугић није сматрао за потребно да нас прими у претходном периоду.

Повод за састанак јесте предстојећа конференција министара спољних послова Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе на тему избјеглиштва/расељеништва која ће се одржати 07. новембра 2011. године у Београду. Дана 20. септембра 2011. године у Паризу је одржан један у низу припремних састанака, у вези министарске конференције, на коме су учествовали представници министарстава спољних послова и институција надлежних за проблеме избјеглиштва/расељеништва четири државе на коме је договорен финални нацрт текста Заједничке декларације и остали пратећи документи.

Желимо да Вас замолимо да се јавности да на увид финални нацрт политичког документа под називом „Заједничка декларација за завршетак и проналажење трајних рјешења за угрожене избјеглцие и интерно расељена лица“ који би требао бити потписан у Београду од стране министара спољних послова четири државе.

Такође, желимо да Вас замолимо да се јавности да на увид и регионални пројекат са припадајућим анексима и други докумменти који се односе на регионални пројекат (закључци радних група). Увјерени смо да дијелите наше мишљење да јавна расправа у наредном периоду може само допринијети да се дође до што квалитетнијег текста Заједничке декларације.

Сматрамо да је предстојећа конференција од изузетне важности за проналажење правичног и трајног рјешења проблема избјеглиштва. Желимо да Вас детаљније упознамо са нашим темељним ставом да Заједничка декларација треба да афирмише концепт људских права и потребу да се обезбеде средства за угрожене категорије избјеглица и расељених лица на донаторској конференцији.

Због тога сматрамо да у тексту Заједничке декларације мора стајати обавеза држава да реализују Анекс Г Бечког споразума о сукцесији који су потписан 2001. године а ступио на снагу 2004. године. У Анексу Г под називом „Приватна својина и стечена права“ се веома јасно каже ће грађанима бити призната, заштићена и враћена права која су имали на дан 31.12.1990. године у скалду са утврђеним нормама и стандардима међународног права. Бечки споразум о сукцесији је међудржавни споразум који, према међународном праву и прописима држава суксесора, има већу правну снагу од домаћег законодавства. Било какав наводни пренос права учињен након 31. децембра 1990. године и закључен под присилом или супротно нормама међународног права биће ништаван.

С поштовањем,

Предсједник Коалиције
Миодраг Линта