Поводом чињенице да по Уредби Владе Србије 30. септембра 2011. године истиче рок да предузећа чије је седиште на територији република бивше СФРЈ поднесу захтјев за враћање своје имовине у Србији Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица тражи од Владе Србије да укине делове Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ из 2001. године а којима се омогућује приватизација имовине чији су власници предузећа из Хрватске и других држава сукцесора. Наведена рјешења из Уредбе су у супротности са одредбама Анекса Г Бечког споразума у сукцесији и због тога их не треба примјењивати.

У Анексу Г Бечког споразума под називом „Приватна својина и стечена права“ се веома јасно каже ће грађанима и другим правним лицима бити призната, заштићена и враћена права која су имали на дан 31.12.1990. године у складу са утврђеним нормама и стандардима међународног права. Било какав наводни пренос права учињен након 31. децембра 1990. године и закључен под присилом или супротно нормама међународног права биће ништаван. Бечки споразум о сукцесији је међудржавни споразум који, према међународном праву и прописима држава суксесора, има већу правну снагу од домаћег законодавства.

Тражимо од Владе Србије да предложи Владама Хрватске и другиим Владама држава сукцесора да се, у што краћем временског року, сазове сједница Сталног мешовитог комитета за спровођење Бечког споразума о сукцесији са једном тачком дневног реда: договор око почетка примјене Анекса Г у пракси. У случају да нека од држава сукцесора одбије договор о примени Анекса Г Влада Србије треба да поведе дипломатску активност у Европској унији и другим центрима у међународној заједници с циљем да добије подршку за своју иницијативу.

Предсједник Коалиције
Миодраг Линта