Молба за сазивање отворене седнице Групе пријатељства –Хрватска поводом предстојеће конференције министара спољних послова на тему избеглиштва и расељеништва која ће се одржати 07. новембра 2011. године у Београду

Господин др Јанко Веселиновић , председник Групе
Предмет: Молба за сазивање отворене седнице Групе пријатељства –Хрватска поводом предстојеће конференције министара спољних послова на тему избеглиштва и расељеништва која ће се одржати 07. новембра 2011. године у Београду

Поштовани господине Веселиновић,

Обраћамо Вам се поводом предстојеће конференције министара спољних послова Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе на тему избеглиштва/расељеништва с молбом да се, у што краћем временском року, одржи отворена седница Групе пријатељства – Хрватска која постоји у Народној скупштини Републике Србије. Желимо Вас замолити да на седници присуствују представници избегличких удружења с циљем да изложе своје ставове поводом конференције.

Уверени смо да Група пријатељства –Хрватска неће моћи да оствари свој примарни циљ тј. успостава пријатељских односа између два народа без правичног и трајног решења пола милиона избеглих и прогнаних Срба из Хрватске тј. повратка незаконито одузетих имовинских и стечених права, истих стандарда у суђењима за ратне злочине, решења питања несталих лица као и бројних проблема са којима се суочавају Срби који живе у Хрватској. Такође, преко 100.000 грађана Србије, који нису избегла и прогнана лица, је оштећено у својим имовинским и другим правима у Хрватској јер су пре рата имали куће, земљу, динарску и девизну штедњу и др.

Избегли и прогнани Срби се, такође, залажу за развој добросуседских и пријатељских односа између Србије и Хрватске и подржавају европску перспективу Хрватске. Међутим, кључни предуслов за то јесте поштовање и заштита људских права избеглих и прогнаних Срба..

На конференцији која ће се одржати 07. новембра 2011. године у Београду биће потписан политички документ под називом „Заједничка декларација за завршетак и проналажење трајних решења за угрожене избеглице и интерно расељена лица“. Очекујемо да Министарство спољних послова да јавности на увид финални нацрт Заједничке декларације и регионални пројекат са припадајућим анексима који су прошлог месеца у Паризу договорили представници министарстава спољних послова четири државе.

Предстојећа конференција је од изузетне важности за проналажење правичног и трајног решења проблема избеглиштва и расељеништва. Сматрамо да Заједничка декларација треба да истовремено створи оквир за прикупљање средстава за угрожене категорије избеглица и расељених лица на донаторској конференцији која ће се одржати током 2012. године, као и да истакне важност заштите људских права оштећених грађана, односно повратка њихових незаконито одузетих имовинксих и стечених права.

Због наведеног тражимо да у тексту Заједничке декларације мора стајати обавеза држава да хитно отворе дијалог и постигну договор о спровођењу Анекса Г Бечког споразума о сукцесији који је потписан од стране представника држава наследница бивше Југославије 2001. године а ступио на снагу 2004. године. У Анексу Г под називом „Приватна својина и стечена права“ јасно се каже ће грађанима бити призната, заштићена и враћена права која су имали на дан 31.12.1990. године у склaду са утврђеним нормама и стандардима међународног права.

С поштовањем,

Предсједник Коалиције
Миодраг Линта