Молба за сазивање отворене седнице Одбора за иностране послове поводом предстојеће конференције министара спољних послова на тему избеглиштва/расељеништва

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

Господин проф.др Драгољуб Мићуновић, председник Одбора
Предмет: Молба за сазивање отворене седнице Одбора за иностране послове поводом предстојеће конференције министара спољних послова на тему избеглиштва/расељеништва

Поштовани господине Мићуновић,

Обраћамо Вам се поводом предстојеће конференције министара спољних послова Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе на тему избеглиштва/расељеништва с молбом да се одржи отворена седница Одбора за иностране послове Народне скупштине Републике Србије. Желимо Вас замолити да на седници присуствују представници избегличких удружења с циљем да изложе своје ставове поводом конференције. Сматрамо да би седници требало да присуствује и министар спољних послова Вук Јеремић са сарадницима.

На конференцији која ће се одржати 07. новембра 2011. године у Београду биће потписан политички документ под називом „Заједничка декларација за завршетак и проналажење трајних решења за угрожене избеглцие и интерно расељена лица“. Очекујемо да Министарство спољних послова да јавности на увид финални нацрт Заједничке декларације и регионални пројекат са припадајућим анексима који су прошлог месеца у Паризу договорили представници министарстава спољних послова четири државе.

Предстојећа конференција је од изузетне важности за проналажење правичног и трајног решења проблема избеглиштва и расељеништва. Сматрамо да Заједничка декларација треба да истовремено створи оквир за прикупљање средстава за угрожене категорије избеглица и расељених лица на донаторској конференцији која ће се одржати током 2012. године, као и да истакне важност заштите људских права оштећених грађана, односно повратка њихових незаконито одузетих имовинксих и стечених права.

Због наведеног тражимо да у тексту Заједничке декларације мора стајати обавеза држава да хитно отворе дијалог и постигну договор о спровођењу Анекса Г Бечког споразума о сукцесији који је потписан од стране представника држава наследница бивше Југославије 2001. године а ступио на снагу 2004. године. У Анексу Г под називом „Приватна својина и стечена права“ јасно се каже ће грађанима бити призната, заштићена и враћена права која су имали на дан 31.12.1990. године у склaду са утврђеним нормама и стандардима међународног права.

С поштовањем,

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта