Остваривање права избеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Г-дин Мирко Цветковић –
Предмет: Остваривање права избеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске

Поштовани г-дине Цветковић,

Желим изразити своје жаљење због чињенице да нисте нашли времена да примите делегацију 104 удружења избеглих и прогнаних Срба из Хрватске премда смо молбу за састанак послали још 23. фебруара ове године. Том приликом смо хтели да Вам уручимо копију 45.000 прикупљених потписа подршке Петицији избеглих и прогнаних Срба из Хрватске и предлог Резолуције о поштовању људских права избеглих и прогнаних Срба из Хрватске и осталих грађана који су оштећени у својим имовинским и другим правима у Хрватској. У наставку акције прикупљено је досад још 25.000 потписа што укупни чини 70.000.

Обраћам Вам се, у име 104 удружења избеглих и прогнаних Срба из Хрвтаске, да примите нашу делегацију на разговор везано за следеће теме:

1)У октобру 2011. године ће бити организован Попис становништва у Србији. Тражимо да Влада Србије донесе одлуку да се на посебном формулари изврши евидениција грађана Србије, без обзира да ли су у статусу избеглице или нису, који су избегли или прогнани из република бивше СФРЈ, као и да се изврши евиденција њихове одузете или уништене имовине и других права с циљем да имамо прецизне податке о њиховом броју и одузетим правима. Такође, требало би омогућити да и грађани Србије који су имали имовину на подручју република бивше СФРЈ, а која им је уништена или одузета, имају могућност да је евидентирају.

2)Један од темеља борбе за повратак наших одузетих имовинских, стечених и других права јесте Бечки споразум о сукцесији. У анексу Г истог, под називом «Приватна својина и стечена права», се веома јасно каже да ће права на покретну и непокретну имовину, станарска права и право на интелектуалну својину на која су грађани и друга правна лица СФРЈ имали право на дан 31.12.1990. године биће призната, заштићена и враћена у првобитно стање. Бечким споразумом је основан Стални мешовити комитет чији је задатак да прати примену Споразума. У претходном периоду Комитет се бавио поделом дипломатско-конзуларне имовине и средстава бивше СФРЈ. Тражимо да Влада Србије иницира сазивање седнице Сталног мешовитог комитета на којој би се као посебна тачка дневног реда разматрао Анекс Г Споразума односно проналажење механизама којим би се вратила одузета имовинска, стечена и друга права избеглим и прогнаним Србима и другим оштећеним грађанима.

3)Избегличка удружења сматрају да је најзад дошло време да се, после 20 година од почетка избеглиштва, сазове ванредна седница Народне скупштине Републике Србије, на којој би се усвојила Резолуција о поштовању људских права 500.000 избеглих и прогннаих Срба из Хрватске и око 100.000 грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у Хрватској. Тражимо да Влада Србије подржи нашу иницијативу да усвоји Предлог резолуције и упути га у скупштинску процедуру на усвајање (нацрт Резолуције о поштовању љуских права избеглих и поргнаих Срба из хрватске и грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у Хрватској се налази у прилогу).

4) Савезна Република Југославија и Република Хрватска су потписали 23. августа 1996. године Споразум о нормализацији односа. За избегле и прогнане Србе и остале оштећене грађане посебно су значајни чланови 6. и 7. у којима се говори о решaвању питања несталих лица, о правној заштити имовине физичких и правних лица. Такође, у члану 7. се веома прецизно наводи да ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Споразума стране уговорнице склопити споразум о накнади за сву уништену, оштећену или несталу имовину, као и да ће бити формирана заједничка комисија састављена од по три представника сваке стране уговорнице. Тражимо да нас информишете које су мјере предузете за реализацију Споразума и, ако су предузете, докле се стигло у њиховој реализацији.

Поштовани гопсодине Цветковић, господин Венсан Дежер, шеф Делегације Евроспке уније у Србији је у два наврата примио делегацију избегличких удружења. Такође, нашу делегацију је примио и господин Мелвут Чавушоглу, шеф Парламентарне скупштине Савета Европе. Очекујемо да ћете, у складу са европским принципом партнерства између владиног и невладином сектора, примити нашу делегацију на разговор са циљем да отворимо дијалог по горе наведеним темама.

Предлажемо да се састанак одржи 23. августа 2011. године на 15. годишњицу потписвања Споразума о нормализацији односа између СР Југославије и Републике Хрватске.

С поштовањем
Председник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта