Поводом иницијативе Комесаријата за избјеглице Републике Србије да предложи анкету „Преглед положаја и потреба бивших носилаца станарског права из Хрватске који бораве у Републици Србији“ Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Представници 100 избјегличких удружења и завичајних сматрају да иницијатива Комесаријата за избјеглице Републике Србије да предложи анкету под називом „Преглед положаја и потреба бивших носилаца станарског права из Хрватске који бораве у Републици Србији“ има два велика недостатка. Прво, анкетом се напушта концепт права избјеглх и прогнаних Срба из Републике Хрватске и афирмише се концепт социјалних потреба. У пракси, то значи, да ће право на социјалну помоћ имати само бивши носиоци станарског права који немају неку другу имовину тј. који су подстнари или живе у колективним центрима. Друго недостатак јесте у томе што су анкетом обухваћени само бивши носиоци станарског права а не сва лица која су избјегла или прогнана из Републике Хрватске. Анкету спроводи Међународна организација за миграције у сарадњи са невладином организацијом „Комитет за помоћ и заштиту“.

Тезу о напуштању концепта права бивших носилаца станарског права из Хрватске најбоље потврђује садржај обрасца који се састоји од четири поглавља: подаци о носиоцу станарског права у Хрватској; подаци о стану за који је постојало станарско право у Републици Хрватској; тренутно становање у Србији- стамбени услови; и средства за живот и стамбене потребе. Прва два поглавља су оправдана али сумњу изазивају друга два поглавља која су непотребна ако се ради о правима избјеглих и прогнаних Срба. Поставља се питање зашто Комесаријат за избјеглице тражи од бивших носилаца станарског права информације о стамбеном и економском положају у Србији? Постајање нечијег права у Хрватској није у директној вези да ли бивши носиоци станарског права имају у Србији или на неком другом мјесту стан, кућу или неку другу имовину.

Премда наведена анкета, у суштини, негира концепт права избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске представници избјегличких удружења и завичајних клубова савјетују бивше носиоце станарског права да попуне образац који се налази на сајту Комесаријата за избјеглице (www.kirs.gov.rs). Главни разлог зашто савјетујемо да се попуни образац јесте чињеница да има значајан број бивших носилаца станарског права који су подстанари или који живе у колективним центрима. Наведена лица очекују да им се помогне да ријеше питање стамбеног смјештаја прије остваривања својих права у Републици Хрватској. У случају да се одлуче да попуне образац савјетујемо бивше носиоце станарског права да у последњем 31. питању обрасца под називом „Уколико сматрате да сте у стању потребе наведите који од следећих видова помоћи Вам је потребан да би сте се интегрисали у Републици Србији“ у рубрици под словом „ж) друго“ напишу повратак станарског права у Хрватској или правична новчана надокнада.

Предсједник Коалиције,
Миодраг Линта