Поводом изјаве потпредсједника хрватске Владе Слободана Узелца на Радио телевизији Србије да ће одлуком хрватске Владе свим носиоцима станарског права који због ратних збивања нису могли да откупе станове то бити омогућено Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Изјава потпредсједника хрватске Владе Слободана Узелца да ће одлуком хрватске Владе свим носиоцима станарског права који због ратних збивања нису могли да откупе станове то бити омогућено не односи се на читаво подручје Републике Хрватске, него само за подручје источне Славоније, Барање и западног Сријема. Влада Републике Хрватске се одлучила на овај корак, прије свега, због притиска грађана хрватске националности који су се вратили послије завршетка рата на подручје источне Славоније, Барање и западног Сријема. На овај начин то право ће искористити и грађани српске националости на наведеном подручју.

За остало подручје Републике Хрватске на снази је и даље тзв. Програм стамбеног збрињавања који, у ствари, значи, додјелу алтернативних станова. Наведени програм је дискриминаторски у два сегмента: прво, од подносиоца захтјева се тражи да немају имовину на простору бивше Југославије и друго, понуђена цијена откупа је далеко већа од откупне цијене која је важила за остале грађане Хрватске током 90-тих година. Велика већина избјеглих и прогнаних Срба тражи поврат свог станарског права тј. свој стан у коме су живјели до почетка рата и исте услове откупа или правичну новчану надокнаду.

Станарско право је власничко и имовинско право и оно је било једно једино за све станове и носиоци станарског права у бившој Југославији имали су једнака права, али и обавезе. Једно од тих права било је и насљедно право, што значи да је носиоц станарског права имао право на тај стан докле год је он жив или постоје његови потпомци. То доказује и откуп свих оних станова над којима је постојало станарско право за 10% тржишне вриједности. Наведену твдрњу потврдио је и проф. др. Иван Пађен са Факултета политичких знаности у Загребу који је у Ферал трибјуну 2005. године рекао «Станарско право је, наравно, власничко право, па сходно томе ужива као људско право и по Уставу и по Конвенцији те ту заштиту треба да пруже и хрватски судови и Европски суд за људска права. Сходно томе, Република Хрватска треба свима некадашњим носиоцима станарског права, укључиво оне који су то право изгубили услијед ратних околности те оне који су то право имали на становиа у приватном власнштву, омогућити да откупе право власништва на тим становима под увјетима Закона о откупу станова на којима постоји станарско право.

Предсједник Коалиције
Миодраг Линта