Повoдом извјештаја Европске комисије о претприступном мониторингу за Хрватску Коалиција удружења избјеглица, која окупља 72 избегличка удружења, издаје: САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица поздравља оцјену Европске комисије о потреби додатних напора које Хрватска мора да учини, посебно на подручју које покрива поглавље Правосуђе и темељна права. Сматрамо да Хрватска до уласка у Европску унију мора да учини суштински напредак у рјешавању питања несталих лица, успостави истих стандарда у суђењима за ратне злочине; борби против дискриминације; повратка избјеглица и повратка одузете имовине и стечених права свим оштећеним лицима кроз спровођење Анекса Г Бечког споразума о сукцесији. У наведеном Анексу стоји да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали на дан 31.12.1990. године а сви уговори скопљени за вријеме рата под притисцима и пријетњама биће ништавни.

Коалиција удружења избјеглица апелује на Европску унију да јасно стави до знања Хрватској да је обавезна да пронађе рјешења за наведена питања до средине 2013. године. У случају да Хрватска одбије да то учини Европски савјет, на приједлог Европске комисије, може предузети одговарајуће мјере предвиђене чланом 36. Уговора о приступању Хрватске Европској унији. Тај члан предвиђа могућност предузимања одговарајућих мјера ако се током мониторинга пронађу питања која изазивају забринутост. Сматрамо да горе наведена питања изазивају, заиста, дубоку забринутост јер се ради о кршењу људских права стотина хиљада грађана српске националности. Када се питања која изазивају забринутост успјешно рјеше Европски савет укида предузете мјере као што стоји у поменутом члану 36. Уговора о приступању.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица и члан Одбора за дијаспору и Србе у региону
Миодраг Линта