Повoдом одржаног састанка представника Коалиције удружења избјеглица и Асоцијације избјегличких удружења из Хрватске са комесаром за избеглице и миграције Владимиром Цуцићем Коалиција удружења избјеглица издаје: САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Комесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић позвао је представнике Коалиције удружења избеглица и Асоцијације избегличких удружења с циљем да прикаже остварене резултате Комесаријата за избеглице и миграције (КИРС). Комесар Цуцић рекао је да је средствима из будџета Републике Србије завршено 5 јавних позива, да се ради на затварању колективних центара; да је усељено 40 станова у Београду, 42 монтажне куће у Смедереву и 7 монтажних кућа у Краљеву; да је у току изградња 73 стамбене јединице и 101 монтажне куће; да је у завршној фази испорука 199 пакета за екононско оснаживање; да се ради на преносу власништва над стамбеним јединицама које користе избјегличке породице за полуготову и готову градњу; да је подијељено 7.000 пакета хране; да је обезбеђена помоћ у огреву и једнократна новчана помоћ. Након приказаних резултата комесар Цуцић је тражио да избјегличка удружења позивају бивше носиоце станарског права из Хрватске који су имали станове изван Крајине тј. у хрвтаским градовима да до 31. августа поднесу захтјев за стамбено збрињавање, јер је то посљедњи рок.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица Миодраг Линта је одговорио да бивше носиоце станарског права изван Крајине не треба наговарати да поднесу захтјев за стамбено збињавање него их треба само информисати о садржају програма а онда је на свакој породици да одлучи да ли је у њеном интересу да поднесе захтјев или није. Линта је рекао да Програм стамбеног збрињавања има три дискриминаторска елемента:

први, да подносиоци треба да овјере изјаву код надлежног органа да немају у власништву или сувласништву другу усељиву породичну кућу или стан на подручју Хрватске или на подручју бивше Југославије или у другим државама у којима живе или да исте нису продали, даровали или на било који начин отуђили након 08. октобра 1991. године;

други, да овјере изјаву код надлежног органа да ће се вратити и живјети у додјељеном стамбеном објекту с члановима свог породичног домаћинства који су наведени у молби за стамбеног збрињавање;

трећи, откупна цијена је неколико пута већа од откупне цијене која је важила за Хрвате 90-тих година кад су откупљивали своје станове. Линта је затражио да комесар Цуцић заједно са другим државним органима треба да се активно бори за правичну компензацију за одузета станарска права избјеглим и прогнаним Србима које не желе или не могу да се врате у Хрватску.

Информативна служба
Коалиције удружења избјеглица