Повoдом појединих натписа у српким медијима да подношење захтјева за стамбено збрињавање бивших ноциоца станарског права у Хрватској изван подрјуча које је било захваћено ратом значи повратак станова избјеглицама Коалиција удружења избјеглица издаје: САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица жели да информише избјегла лица односно бивше носиоце станарског права из Хрватске да тзв. програм стамбеног збињавања тј. програм додјеле алтернативних станова не значи повратак станарског права. Ради се о социјално-хуманитарном програму који има два кључна услова које потенцијални кандидати морају да испуне:

Рок за подношење захтјева за стамбено збрињавање изван подручја захваћеним ратом тј. за урбани дио Хвртаске је 31. август 2013. год. За подручје бивше Крајине рок за подношење захтјева за стамбено збрињавање је отворен. Посебан проблем представља чињеница да лица која се одлуче за повратак и успуне наведене услове за стамбено збрињавање и добију стан или кућу чека висока откупна цијена по м2. Тренутна откупна цијена по м2 за урбани дио Хрватске, са попустом, се креће између 400 и 600 евра. Подсјећамо да су грађани Хрватске откупљивали своје станове на којима су имали станарско право током 90-тих година између 50 и 250 марака по м2 у зависности од старости зграде, локације и величине града.

Коалиција удружења избјеглица је тражила и тражи да се избјегли Срби и Срби повратнции, који су протјерани из својих станова 90-тих година, изједначе у својим правима са осталим грађанима Хрватске. То конкретно значи да Хрватска треба да укине оба, горе наведена, дискриминаторска услова да би неко могао да добије стан кроз тзв. програм стамбеног збрињавања, да обезбеди исту откупну цијену по м2 каква је била 90-тих година; да укине временски рок за подношење захтјева за стамбено збрињавање изван подручја захваћеним ратом (31.08.2013.) као што га нема за подручје бивше Крајине и да, коначно, обезбеди правичну надокнаду за одузето станарско право за сва она лица која не желе или не могу да се врате у Хрватску. Очекујемо да представнции Владе Србије о наведеном проблему, али и многим другим, започну, у кратком временском року, озбиљан разговор са представницима Владе Хрватске с циљем остварења темељних људских права избјеглих Срба и Срба повратника која су гарантовама Уставом Хрватске и бројним међународним документима, посебно Анексом Г Бечког споразума о сукцесији.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта