Поводом потписивања Протокола о враћању културних добара из Србије у Хрватску Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица поздравља потпиисвање Протокола о враћању културних добара из Србије у Хрватску којим се завршава питање повратка хрватске културне баштине и блага. Исто тако, поздрављамо изјаву хрватског предсједника Иве Јосиповића да се потписаним Протоколом затвара једно од отворених питања између Србије и Хрватске које треба да допринесе помирењу и остваривању бољих односа између двије државе.

Коалиција удружења избјеглица подсјећа хрватског предсједника Јосиповића да је између двије државе и даље отворено питање одузете имовине и стечених права избјеглим и прогнаним лицима и другим грађанима Србије који су оштећени у својим имовинским правима у Хрватској. Исто тако подсјећамо господина Јосиповића да између Србије и Хрватске постоје и друга отворена питања, као што су двоструки стандарди у суђењима за ратне злочине и нестала лица и др. Без правичног и трајног рјешења бројних проблема избјеглих и прогнаних лица и других оштећених грађана Србије није могуће стварно помирење између српског и хрватског народа.

Апелујемо, још једном, на господина Јосиповића да јавно подржи нашу иницијативу да се између Србије и Хрвтске отвори суштински дијалог о повратку одузете имовине и стечених права и накнади штете за уништену или несталу имовину на темељу Анекса Г Бечког спроазума о сукцесији под називом „Приватна својина истечена права“. У поменутом Анексу се јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали на дан 31.12.1990. године.

Предсједник Коалиције
Миодраг Линта