Повoдом предстојећег првог званичног састанка Предсједника Републике Србије Томислава Николића и Предсједника Републике Хрватске Иве Јосиповића у Београду Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица поздравља чињеницу да ће се 16. октобра одржати први званични састанак српског предсједника Николића и хрватског предсједника Јосиповића с жељом да се се унапреде односи између Србије и Хрватске и успоставе односи међусобног поштовања. Сматрамо да њихов први званични састанак треба да означи почетак сталног дијалога између Србије и Хрватске чији један од циљева треба да буде почетак стварног рјешавања свих отворених питања између двије државе. То су питања која се тичу несталих лица, ратних злочина, имовинских и стечених права, границе, очувања националног и културног идентитета Срба у Хрватској и др.

Посебно је велик број проблема у области имовинских, стечених и статусних права. Избјегли и прогнани Срби траже враћање одузетих станарских права или правичну новчану надокнаду; враћање одузете покретне и непокретне имовине (пољопривредно земљиште, куће и пословни објекти); правичну новчану накнаду за уништену, оштећену и несталу покретну и непокретну имовину; завршетак обнове порушених кућа; исплату доспјелих а неисплаћених пензија; признање радног стажа; исплату динарске и девизне штедње; новчану надокнаду за неучествовање у процесу приватизације; прекид судских поступака против Срба који не живе у обновљеним кућама у Хрватској или су исте изнајмили или продали; исте услове откупа за бивше носиоце станарског права који су добили алтернативни стан у Хрватској кроз тзв. Програм стамбеног збињавања, питања држављанства, боравка и пребивалишта за српске повратнике и др.

Потребно је постићи договор да хрватски спискови осумњичених, оптужених и осуђених лица не буду више средство застрашивања избјеглих и прогнаних Срба с циљем да спрече њихов повратак или слободу кретања. Такође, потребно је постићи договор да се уједначи процесуирање ратних злочина и осталих тешких кривичних дјела из ратног периода и престану етнички мотивисана суђеа, као и да се изврши ревизија пресуда за ратне злочине донесених у одсуству окривљених.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта