Повoдом информације Хрватског завода за мировинско осигурање корисницима хрватске пензије с пребивалиштем изван Републике Хрватске у вези са одређивањем ОИБ-а (особни идентификациони број) Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавјештавамо све кориснике пензија из Републике Хрватске који живе у Републици Србији да је Хрватски завод за мировинско осигурање (ХЗМО) послао обавјештење да су сви корисници хрватских пензија, према одредбама хрватског Закона о особном идентификационом броју, у обавези да попуне захтјев за одређивање и добијање особног идентификационог броја (ОИБ) и пошаљу га поштом жупанијским оделењима пореске управе у Хрватској. Поред попуњеног захтјева корисници пензија из Републике Хрватске који живе у Републици Србији обавезни су послати поштом и овјерену копију личне карте или пасоша

Корисници хрватских пензија у Србији, који нису добили поштом захтјев за одређивање и добијање особног идентификационог броја (ОИБ), исти могу наћи на интернет странама: Хрватског мировинског осигурања(www.mirovinsko.hr), Пореске управе Хрватске (www.poreska-uprava.hr), Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање (www.pio.rs), Завода за социјално осигурање (www.zso.gov.rs) и може се подићи на шалтерима филијама Републичког фонда за пензионо и инвалидско осигурање у Србији. Адресе жупанијскх оделења пореске управе у Хрватској могу се наћи на интернет страни Пореске управе Хрватске (www.poreska-uprava.hr) у рубрици Адресар.

Позивамо све кориснике хрватских пензија у Републици Србији да до краја октобра 2013. године пошаљу препоручено поштом попуњен захтјев за одређивање и добијање особног идентификационог броја (ОИБ) и овјерену копију личне карте или пасоша. У супротном сви који до краја октобра текуће године не поднесу захтјев за добијање ОИБ-а обуставиће се до даља исплата пензије из Републике Хрватске до добијања истог.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта