Поводом састанка са представницима Удружења „Бенковац и пријатељи“ Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Дана 28. септембра 2012. године одржан је састанак делегације Коалиције удружења избјеглица, кровне организације избјегличких удружења, са представницима удружења „Бенковац и пријатељи“. Предсједник Коалиције удружења избјеглица Миодраг Линта упознао је присутне са активностима Коалиције у претходном периоду, као и са плановима и приоритетима током ове и слиједеће године.

Коалиција удружења избјеглица ће настојати да се, уз подршку Посланичке групе Српске напредне странке, сазове посебна сједница Народне скупштине Републике Србије на којој би се, након дискусије, усвојила Декларација о поштовању људских права избјеглих и прогнаних лица и других оштећених грађана из бивших југословенских република. Циљ Декларације јесте да обавеже Владу Србије да покрене отварање суштинског дијалога о рјешавању наших имовинских и бројних других проблема. Темељ дијалога требао би, између осталог, да буде Анекс Г Бечког споразума о сукцесији под називом „Приватна својина и стечена права“. У поменутом анексу се јасно наводи да ће свим грађанима и правним лицима бити заштићена и враћена права која су имали на дан 31.12.1990. године а сви уговори склопљени за вријеме рата под пристисцима и пријетњама биће проглашени ништавним. По међународном праву и члану 141. Устава Хрватске Бечки споразум има јачу правну снагу од домаћих закона.

Такође, Коалиција удружења ће настојати да се при Влади Србије оснује Фонд за пружање помоћи избјеглим, прогнаним и расељеним лицима који би пружао подршку оштећеним грађанима у процесу одрживог повратка с једне и рјешавању стамбених и других проблема наших земљака у процесу интеграције с друге стране.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица је позвао удружење „ Бенковац и пријатељи“ да на свом Управном одбору донесу одлуку о приступању нашој кровној организацији. Једино обједињавањем што већег броја удружења, која су основали Срби прогнани или поријеклом са подручја Хрватске и БиХ, добија се на снази и кредибилитету. На тај се повећавају шансе да успијемо у остварењу горе наведених приоритета.

Информативна служба
Коалиције удружења избјеглица