Допис предсједника Коалиције удружења избјеглица Миодрага Линте Министру спољашњих послова Републике Србије Ивану Мркићу, с молбом да се продужи рок за привремен одлазак изван Хрватске

Ур. број: 77/2013
Београд, 10.12.2013.

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
– Иван Мркић, министар спољних послова

Предмет: Молба да се продужи рок за пријаву привременог одласка из Републике Хрватске за 6 мјесеци тј. до 29. Јуна 2014. године

Поштовани господине Мркић,

Република Хрватска је усвојила Закон о пребивалишту према којем је могуће да грађани који имају хрватско пребивалиште, а живе више од годину дана у иностранству, да до 29. децембра 2013. године пријаве привремени одлазак из Хрватске или одјаве пребивалиште. То могу чинити лично у полицијским управама или станицма у Хрватској гдје имају пријављено пребивалиште или у дипломатско-конзуларним представништвима Хрватске у Србији и широм свијета. У Србји је то могуће учинтии у Конзуларном одјелу Хрватске у Београду, ул. Кнеза Милоша 82 и Генералном конзулату Хрватске у Суботици, ул. Максима Горког 6.

Коалциија удружења избјеглица препоручује наведеним грађанима да пријаве привремени одлазак из Хрватске на 5 година, колико предвиђа закон, и на тај начин задрже хрватску личну карту. Потребно је да попуне Образац 1 и Изјаву која се добија у конзуларном одјелу Хрватске у Београду и Генералном конзулату Хрватске у Суботици, плате таксу 19 евра по лицу, доставе копију хрватске личне карте и доставе, што је посебно важно, копију захтјева или рјешења да су поступку обнове или стамбеног збрињавања у Хрватској. У случају да нису, потребно је да доставе потврду да бораве у Србији због посла, школовања, лијечења или да доставе изјаву да су због незапослености или старости издржавана лица од родитеља, дјеце и сл. Ако наведена лица желе да одјаве пребивалиште, такође, морају да попуне Образац 1 и Изјаву и плате таксу у висини 27 евра.

Лица која су имала хрватску личну карту до 1991. године, а нису је поново извадили послије 1995. године или јој је истекао рок важења имају и даље пријављено пребивалиште у Хрватској, ако им у међувремену хрватска полиција није већ одјавила пребивалиште.Наведена лица имају могућност да до 29. децембра 2013. године поново пријаве пребивалиште личним одласком у полицијске управе или станице у Хрватској, поновно изваде хрватску личну карту и пријаве привремени одлазак из Хрватске. Друга мугућност јесте да до 29. децембра 2013. године одјаве пребивалиште у конзуларном одјелу Хрватске у Београду и Генералном конзулату Хрватске у Суботици.

Ако то не учине до 29. децембра 2013. године МУП Хрватске ће покренути поступак брисања из пребивалишта. Такође, хрватски закон о пребивалишту, у том случају, превдиђа новчану казну од 500 до 5000 куна (од 70 до 700 евра. Не знамо да ли ће МУП Хрватске примјењивати казне или не.

Желим да Вас замолим да упутите Молбу Министарству вањских послова Републике Хрватске да се у хрватским дипломатско-конзуларним представницштвима у Републици Србији продужи рок за пријем захтјева за привремени одлазак из Републике Хрватске. Предлажемо да се тај рок продужи на 6 мјесеци тј. до 29. јуна 2013. одине. Разлог за молбу јесте чињеница да у Републици Србији око 300.000 избјеглих и прогнаних Срба од којих значајан дио има хрватско пребивалиште. Очекујемо да Република Хрватска показати разумијевање и прихватити молбу и тај начин показати конкретну жељу за најбољим односима са Републиком Србијом.

С поштовањем,

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта