Извјештај са састанка који је народни посланик Миодраг Линта одржао са градоначелником Требиња и начелнциима општина Источне Херцеговине у Дому Народне скупштине Републике Србије

Дана 05. новембра 2013. године народни посланик Миодраг Линта одржао је у Дому Народне скупштине Србије састанак са градоначелником Требиња и начелницима општина са простора Источне Херцеговине (Невесиње, Гацко, Љубиње, Берковићи и Источни Мостар). Састанку се једино није одазвао начелник Билеће, иако је био позван. Састанку су присуствовали господин Душан Мракић, државни секретар у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине; предстваници Министарства привреде; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства саобраћаја, Привредне коморе Србије, замјеник градоначелника Зрењанина који је град побратим са Требињем, као и представници 10-так удружења Херцеговаца.

Главни циљ састанка био је да се допринесе развоју и оживљавању овог дијела Републике Српске који обилује неискориштеним потенцијалима као што су природни ресурси, повољне климатске карактеристике и еколошки чист простор, те богата културна баштина. Заједнички је констатовано да је неоходно подстаћи на активан ангажман Владу Србије с једне стране и Херцеговце који живе у Србији, с друге стране, како би кроз реализацију конкретних пројеката у наредном периоду простор Источне Херцеговине постао мјесто квалитетног живота и повратка а не константног исељавања.

На крају састанка усвојени су слиједећи закључци: да Савез општина Источне Херцеговине (у даљем тексту: Савез општина) изради до љета наредне године Стратегију развоја Источне Херцеговине са конкрентим мјерама и активностима; да се организују састанци Савеза општина са министарствима енергетике, развоја и заштите животне средине; привреде, пољопривреде, шумарства и водопривреде; саобраћаја и Привредне коморе Србије у Београду с циљем дефинсања заједничких пројеката и реализације истих у Источној Херцеговини; да предузећа из Србије отварају своја представништва на подручју Источне Херцеговине; да се именује конзул Србије у Мостару који би имао и мандат да учествује на сједницама Савеза општина; да се у сарадњи са Министрством просвјете Србије организују посјете младих у Источну Херцеговину; да Министарство културе Србије финансијски помогне значајније културне и научне манифестације у Источној Херцеговини; да се у сарадњи са Сталном конференцијом општина и градова постигне договор о братимљењу општина и градова из Србије са општинама у Источној Херцеговини, али и са општинама и градовима у другим дијеловима Републике Српске и Босне и Херцеговине; да се наставе активности на реализацији пројекта развоја пољопривреде у Источној Херцеговини који је започео прије двије године; да удружења Херцеговаца у Србији оснују заједничку кровну организацију и да се два пута годишње организују посебне сједнице Одбора за дијаспору и Србе у региону Народне скупштине посвећене друштвеном и економском развоју Источне Херцеговине.

Информативна служба
Коалиције удружења избјеглица