Петиција избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске послана на 175 адреса

Република Хрватска је 30. јуна ове године добила сагласност Европске уније да отвори преговарачко Поглавље 23 под називом „Правосуђе и темељна људска права“ без услова да рјешава наша имовинска, стечена, станарска и друга питања. Због тога је Коалиција удружења избјеглица покренула иницијативу да се предузме акција у циљу проналажења свеобухватног, прaведног и трајног рјешења избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске.

Дана 19.октобра 2010. године одржан је састанак представника избјегличких удружења на коме је потписима и печатима дата пуна подршак Петицији избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске и усвојен закључак да се Петиција пошаље на што већи број релевантних адреса са молбом за подршку. У Петицији је наводи 12 кључних проблема избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске и апелује на Европску Унију да не потпише Уговор о приступању са Владом Републике Хрватске све док Република Хрватска не достигне европске стандарде у правцу поштовања наших имовинских, стечених, станарских, статусних и других права у складу са међународним, регионалним и билатералним документима;

Коалиција удружења избјеглица информише јавност да је подршку Петицији избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске досада подржало овјереним потписима 100 представника удружења и завичајних клубова који су основали избјегли и прогнани Срби и остали грађани Србије поријеклом из Хрватске гдје имају имовинско правне интересе. У претходна три дана Петиција избјеглих и прогнаних Срба из Републике Хрватске заједно са копијама 100 потписа и печата представника удружења и молбом за подршку у проналажењу свеобухватног, праведног и трајног рјешења избјеглих и прогнаних Срба из Хрватске послана је на 163 адресе (земље Европске уније, САД, Русија, Кина, Србија, транснационалне организације и институције) Адресе на које је послана Петиција са прилозима су: 24 Председника држава, укључујући Председника Србије Бориса Тадића; 29 Премијера или шефова Влада, укључујући Премијера Србије Мирка Цветковића; 31 министар спољних послова, укључујући министра Вука Јеремића; 29 релевантних адреса у Уједињеним нацијама, Савјету Европске уније, Европској комисији, Европском парламенту, Савјету Европе, OSCE-u, UNHCR-u; 33 амбасадора у Србији и Хрватској; представнике 8 међународних организација у Србији и Хрватској (Делегације Европске комисије, Представништва УНХЦР, Мисија OSCE-a, Уред OSCE-a, Канцеларија Савета Европе); 2 релевантне адресе у Влади Републике Србије (потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић и комесар за избеглице Владимир Цуцић; 6 адреса међународних невладиних организација (Human Rights Watch, Amnestи International, Freedom House, ECRE),

Предсједник Коалиције
Миодраг Линта