Поводом чињенице да на захтјев хрватског Министарства регионалног развоја, шумарства и водног господарства државно тужилаштво нуди нагодбу Србима за поврат средстава за обнову порушених кућа заједно са нацтом тужбе за утужење ако предметна средства не врате Коалиција удружења избјеглица издаје: САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица изражава најдубљи протест због намјере Хрватске да Србима одузме раније обновљене куће јер су их због егзистенцијалне угрожености, продали или не живе у њима. Због тога државно тужилаштво тражи поврат средства. У случају да не буду могли да врате уложена средства слиједи пљенидба и продаја куће. То је још један доказ да Срби нису доброшли у Хрватској и да се правним путем настоји цементирати етничко чишћење Срба. Према подацима УНХЦР-а у Хрватској је обновљено 148.000 кућа, а од тога 1/3 или око 49.000 су куће српских повратника. Процјењује се да готово 50% или око 24.000 српских породица не живи у обновљеним кућама јер нису створени услови за одржив повратак.

Као примјер наводимо случај Слободана Николића из села Кусоње, општина Пакрац, коме је општинско државно тужилаштво у Бјеловару, на захтјев Министарства регионалног развоја, шумарства и водног господарства, упутило нагодбу да врати 200.822 куне или око 28.000 евра колико је, наводно, држава Хрватска уложила у обнову и опремање његове порушене куће. Наведено Министарство свој захтјев за поврат средстава темељи на чињеници да је Слободан Николић склопио Уговор о обнови у рату срушене породичне куће дана 01.августа 2003. године, којим се обавезао да ће најдуже у року од 30 дана од спроведеног техничког прегледа уселити у обновљену кућу и у истој пребивати најмање 10 година. У случају неиспуњења те обавезе или отуђења прије истека од 10 година, без сагласноси Министарства, обавезује се извршити поврат свих уложених средстава утрошених за обнову породичне куће.

Коалиција удружења избјеглица, још једном, тражи од Предсједника и Владе Србије да прекину водити политику лажног помирења преко леђа прекодринских Срба и отворе суштински дијалог са Хрватском о повратку одузете имовине и стечених права и накнади штете за уништену или несталу имовину на темељу Петиције и Анекса Г Бечког спроазума о сукцесији под називом „Приватна својина истечена права“. У поменутом Анексу се јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали на дан 31.12.1990. године.

Предсједник Коалиције
Миодраг Линта