Повoдом чињенице да рок за подношење захтјева за стамбено збрињавање на подручју посебне државне скрби (подручје Крајине) у Хрватској истиче данас тј. 31. марта 2014. године Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица тражи од Владе Хрватске да укине дискриминаторске одредбе у програму стамбеног збрињавања које су усмјерене против 40.000 протјераних Срба којима је насилно одузето станарско право: прва, да не смију да имају у власништву или сувласништву другу усељиву кућу или стан на подручју Хрватске, Србије или других држава насталих на подручју бивше Југославије и да исту нису продали или на било који начин отуђили након 08. октобра 1991. године; друга, забрањено је отуђење куће или стана у року од 10 година од дана потписивања уговора; трећа, тражи се увјерење о некажњавању од надлежног општинског суда за све пунољетне чланове породице; четврта; ограничен рок подношења захтјева; пета, откупна цијена добијеног стана по м2 је неколико пута је већа (од 300 до 700 евра по м2) у односу на откупну цијену који су имали хрватски грађани 90-тих година (од 50 марака до 250 марака по м2).

Коалиција удружења избјеглица позива Владу Србије да тражи од Владе Хрватске да протјераним Србима врати њихове првобитне станове, који нису приватизовани (подручје Крајине), са правом откупа по цијенама из 90-тих година, као што је то својевремено урађено у БиХ, а гдје су приватизовани (подручје хрватских градова) да им додјели станарско право над другим становима и омогући откуп под истим условима као и другим носиоцима станарског права или исплати правичну новчану накнаду. Један од најугледнијих хрватских правних стручњака Никола Висковић је више пута јавно изјавио да је станарско право имовинско право и да у себи садржи право на откуп под повољним условима као и право наслијеђивања. Подсјећамо да je рок за подношење захтјева за стамбено збрињавање за подручје хрватских градова истекао 31. августа 2013. године.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта