Повoдом иницијативе Хрватске да се прогнаним Србима одузме статус избјеглице Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица послаће писмо Високом комесару Уједињених нација за избјеглице Антонију Гутерешу у коме ће затражити да не прихвати иницијативу Хрватске да се прогнаним Србима укине избјеглички статус јер ће то представљати завршни чин етничког чишћења Срба из Хрватске. Прогнани Срби из Хрватске који дјелују преко избјегличких удружења сматрају да је то погрешан приступ јер у Србији живи 41.000 лица са избјегличким статусом и преко 250.000 лица која су временом изгубила статус избјеглица и прилику за одржив повратак а нису остварила ни своја имовинска, стечена и статусна права. Са садржајем писма биће упознато руководство Србије, Европска унија, ОСЦЕ, Савјет Европе и амбасадори чије су државе чланице Извршног комитета УНХЦР-а.

Коалиција удружења избјеглица годинама указује да Хрватска није испоштовала преузете обавезе из међународних и билатералних уговора посебно Бечког споразума о сукцесији из 2001. године којима се штите права избјеглица. Хрватска није испоштовала ни закључке Сарајевске декларације из 2005. године јер је одустала од њих већ 2006. године одбијајући да ријеши питање одузетих станарских права и доспјелих а неисплаћених пензија. Такође, доводи се у питање и посвећеност Хрватске ставовима из Декларације коју су новембра 2011. године у Београду потписали министри спољних послова Хрватске, Србије, БиХ и Ц. Горе. Укидањем избјегличког статуса био би доведен у питање и Регионални стамбени програм који треба да пружи подршку повратку и интеграцији избјеглих лица у слиједећих пет година.

Коалиција удружења избјеглица сматра да Хрватска није испунила своје обавезе и вратила својим грађанима српске националности основна људска права на што се обавезала преко поглавља 23 „Правосуђе и људска права“. Због тога апелујемо на УНХЦР да настави са својим хуманитарним радом, да помогне избјеглицама да остваре трајна рјешења и да подржи наш захтјев да се избјеглим Србима који живе у Србији не укида избјеглички статус јер ће им на тај начин бити далеко теже да остваре своја права, међу које спада и право на одржив повратак. Уколико УНХЦР прихвати ову иницијативу Хрватске преузеће на себе одговорност за посљедице које из овог могу произаћи како за саме избјеглице тако и на Регионални стамбени програм чији је циљ отклањање посљедица рата и постизање трајног мира и помирења у региону.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта