Поводом одржане сједнице свог Главног одбора Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Дана 29. марта 2014. године у сали Градске општине Земун одржана је сједница Главног одбора Коалиције удружења избјеглица на којој је извршен пријем нових чланица, изабрана три потпредсједника и 17 чланова Предсједништва. Коалицију удружења избјеглица тренутно чини 59 избјегличких и завичајних удружења Срба из Хрватске и Босне и Херцеговине који су потписали изјаву о приступању и доставили копију рјешења из Агенције за привредне регистре. Од укупног броја чланица Коалиције 28 дјелује у Београду, 19 дјелује на подручју АП Војводина и 12 дјелује на подручју централне Србије. Главни одбор иам 59 чланова тј. чини га по један представник сваке чланице Коалиције удружења избјеглица.

За потпредсједнике Коалиције удружења избјеглица Главни одбор је изабрао Милу Шапића из Београда, Милорада Малића из Панчева и Горана Николаша из Врбаса. За чланове Предсједништва Главни избор је, у складу са Статутом, изабрао 17 чланова:Петра Шаулу, Душана Шушњарца, Маријану Борковић, Драгана Дивјака, Жарка Гајића, Драгу Бјелицу, Давида Ђумића, Вељка Жигића, Александра Жежеља, Синишу Ћакића, Богдана Гаћешу, Марка Гвозденовића, Николу Везмара, Павла Лужајића, Божу Вуковића, Александра Бошчанина и Синишу Берића.

Предсједништво Коалиције удружења избјеглица укупно има 21 члан јер, поред 17 изабраних чланова, његови чланови по функцији су Предсједник Миодраг Линта и три горе поменута потпредсједника. Предсједништво је на својој сједници, која је одржана одмах послије сједнице Главног одбора, из својих редова изабрало, у складу са Статутом, Маријану Борковић за секретара. Такође, Предсједништво је, на истој сједници, донијело Одлуку о оснивању Одбора Коалиције удружења избјеглица за град Београд који чини по један представник сваке наше чланице која дјелује на подручју Београда.

Информативна служба
Коалиције удружења избјеглица