Поводом информације МУП-а Хрватске да је с даном 30. децембра 2014. године из едиденције пребивалишта и боравишта одјављено 257.231 лице који нису имали важећу хрватску личну карту и 20.900 лица који су имали важећу хрватску личну карту Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица осуђује одлуку МУП-а Хрватске да с даном 30. децембра 2014. године из евиденције пребивалишта одјави 257.231 лице који нису имали важећу хрватску личну карту. Такође, осуђујемо незаконито понашање хрватских службеника у појединим полицијским станицама у Хрватској, а посебно у хрватском конзулатима у Београду и Суботици јер су у периоду од ступања на снагу Закона на пребивалишту 29. децембра 2012. године до 31. децембра 2014. године одјавили из евиденицје пребивалишта 20.900 лица који су имали важећу хрватску личну карту. Важно је истаћи чињеницу да је од наведеног броја одјављених лица који нису имали вежећу хрватску личну карту преко 240.000 су Срби а од укупног броја одјављених лица који су имали важећу хрватску личну карту око 20.000 су исто Срби.

Коалиција удружеља избјеглица још једном тражи од Министарства унутраших послова Хрватске да се свим прогнаним Србима, који су брисани из евиденције пребивалишта, омогући да могу пријавити пребивалиште и извадити нове хрватске личне карте на својој стамбеној јединици, било да је усељива илки срушена као и на својој очевини или дједовини. Подсјећамо да су хрватске полицијске станице од 1995. до 2012. године допуштале прогнаним Србима да пријаве пребивалиште и изваде хрватску личну карту на адреси срушене куће или стана уз услов да дају писмену изјаву да је наведена кућа или стан њихово власништво или очевина. Такође, тражимо да МУП Хрвтаске омогући прогнаним Србима, који су брисани из евиденције пребивалишта, да могу пријавити пребивалиште и извадити нову хрватску личну карту без теренске провјере, као и да одмах након вађења нове хрватске личне карте могу пријавити привремени одлазак у иностранство на 5 година на основу потврде о запослењу или лијечењу или школовању или издржавању или због тога што су у поступку обнове или стамбеног збрињавања.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта