Поводом Јавног позива избјеглим лицима из Босне и Херцеговине у земљама региона: Србији, Црној Гори и Хрватској за подношење пријава за помоћ у обнови стамбених јединица у циљу повратка у Босну и Херцеговину Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Министарство за људска права и избеглице Босне и Херцеговине је прије неколико дана објавило Јавни позив избјеглим лицима из Босне и Херцеговине у земљама региона: Србији, Црној Гори и Хрватској, за подношење пријава за помоћ у обнови стамбених јединица у циљу повратка у Босну и Херцеговину. Рок за доставу пријава на јавни позив је 07.02.2013. године. Попуњен и овјерен апликациони образац са изјавом, скупа са документима којима се доказује испуњавање општих критеријума за добивање помоћи шаље се ковертом на адресу: Министарство за људска права и избјеглице БиХ, 71000 Сарајево, Трг БиХ 3, са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ – РСП“

Данас сам, поводом објављеног јавног позива, разговарао са помоћником мниистра за људска права и избјеглице БиХ Мариом Ненадићем. Рекао ми је, између осталог, да се јавни позив односи искључиво за избјегла лица која желе да се врате у БиХ. За избјегла и друга лица која не желе да се врате у БиХ али траже обнову своје порушене куће или новчану компензацију за срушену кућу Министарство ће то омогућити кроз усвајање новог Закона о избеглицама у наредном периоду. Такође, рекао сам да општи критеријуми у Јавном позиву под редним бројем 4 и 6 дискриминишу одређен број избјеглих лица из БиХ

Такође, звао сам са помоћника Комесара за избјеглице и миграције Републике Србије Ивана Гергинова и рекао му да би било добро да се Јавни позив и образац са изјавом што прије доставе код повјереника за избјеглице у свакој општини и граду. Одговорио ми је да ће о томе разговарати с надлежним и да ће имати информацију у наредних неколико дана

За избјегла лица су значајна два документа:
1. Јавни позив избјеглим лицима из Босне и Херцеговине у земљама региона: Србији, Црној Гори и Хрватској за подношеље пријава за помоћ у реконструкцији стамбених јединица у циљу повратка у Босну и Херцеговину. У Јавном позиву су наведени општи и посебни критеријуми за додјелу помоћи, инфорамција о Изјави подносиоца пријаве и начин подношења пријава и достављања документације.
2. Образац пријаве за добијање помоћи и и текст Изјаве подносиоца пријаве о испуњавању критерија/услова из јавног позива коју треба овјерити код органа надлежног за овјеру потписа.

Наведена документа налазе се на сајту Министарства за људска права и избјеглице www.mhrr.gov.ba Телефони Министарства су 00387 33 703 902, 703 908, 703 912, 703 914, 703 915,

С поштовањем,
Миодраг Линта