Поводом Међународног дана људских права 10. децембар Коалиција удружења избјеглица издајa САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица оцјењује да Влада Србије готово ништа није учинила у рјешавању имовинских и бројних других проблема избјеглих и прогнаних лица. Већина њих није рјешила своје стамбено питање у Србији нити је успјела да врати своју одузету имовину и стечена права у местима одакле су протјерани. Тражимо да Влада Србије покрене дијалог са Хрватском, БиХ и Словенијом о повратку одузете имовине и стечених права избјеглих и проганих лица и грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у наведнеим државама. Темељ дијалога мора да буде Анекс Г Бечког споразума о сукцесији у коме се јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали на дан 31.12.1990. године.

Тражимо да се при Влади Србије оснује Савјет за избјегла и прогнана лица који би се на системски начин бавио рјешавањем одузете имовине и стечених права оштећених грађана у земљама одакле су избјегли или протјерани. Задатак Савета би био да координира и рад институција које се баве решавањем питања у вези суђења за ратне злочине и несталих лица. На челу Савјета би био председник Владе или један од његових потредседника. Такође, тражимо да Влада Србије оснује Фонд чији би основни задатак био да помогне у рјешавању стамбених и бројних других проблема избјеглих, прогнаних и расељених лица у процесу интеграције, али и социјално најугрожених грађана Србије, као и да обезбеди транспаретно трошење средстава.

Досадашње искуство показује да су средства намењена за избјегла и прогнана лица у више наврата била потрошена у друге сврхе. Најбољи примјер јесте кредит Банке за развој Савјета Европе у висини од 20 милиона евра који је одобрен 2004. године и који је био намењен за рјешавање стамбених потреба избјеглих и прогнаних лица. Од наведеног износа 10 милиона је потрошено за санацију клизишта на подручју АП Војводина а 8 милиона за изградњу порушених кућа након потреса у Краљеву. За преостала средства од кредита у висини од 2 милиона евра још се незна да ли су барем она потрошена за намену за коју су и добијена.

Предсједник Коалиције
Миодраг Линта