Поводом најаве Владе Хрватске да ће од почетка 2016. године увести порез на некретнине Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица сматра да Влада Хрватске, у случају увођења новог пореза на некретнине од почетка 2016. године, треба да узме у обзир тешку ситуацију у којој се налазе прогнани Срби и Срби повратници. Многи прогнани Срби нису се могли послије рата вратити у своја мјеста јер је Хрватска водила политику спречавања повратка на разне начине: доношење низа дискриминаторских прописа, континуирана хапшења Срба у функцији застрашивања, непостојање воље да се казне одговорни за злочине над Србима за вријеме и послије рата, неспремност да се ексхумирају посмртни остаци Срба који се налазе на познатим гробним мјестима, немогућност да Срби судским путем остваре своја имовинска и друга права, спор повратак одузетих кућа, спора и неправедна обнова срушених кућа јер је један од услова за обнову да су лица имала пријављено пребивалиште 1991. године, невраћање станарских права, висока откупна цијена за станове које су прогнани Срби добили кроз тзв. програм стамбеног збрињавања, непостојање воље да се покрене економски развој крајева који су били захваћени ратом и др.

Коалиција удружења избјеглица тражи да, због наведених чињеница, Влада Хрватске ослободи прогнане Србе и Србе повратнике плаћања пореза на некретнине тј. на куће и станове у којима стално или повремено живе, на куће које су срушене или оштећене и још нису условне за нормалан живот, као и на помоћне објекте. Веома је важно да прогнани Срби али и Срби који се се иселили из Хрватске прије рата, а који то још нису учинили, изваде хрватске личне карте на адресама својих кућа и станова у Хрватској јер је то доказ да се ради о објектима за становање а не за луксуз. Због тог позивамо све прогнане Србе, да изваде хрватске личне карте у надлежној полицијској станици у Хрватској а затим да пријаве привремени одлазак изван Хрватске на 5 година. То значи да поред српске или босанске личне карте или боравишне дозволе у трећим земљама могу на легалан начин да задрже хрватску личну карту иако живе у иностранству. Још једном подсјећамо да прогнаним Србима и другим грађанима хрватски закон о пребивалишту омогућава да имају право да два пребивалишта и двије личне карте. Прогнани Срби и остали заитересовани грађани могу се о процедури пријаве привременог одласка и потребним обрасцима упознати на сајту www.koalicija.org.rs

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта