Поводом одржане конститутувне сједнице свог Градског одбора за избјеглице и интерно расељена лица Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Предсједништво Коалиције удружења избјеглица је 29. марта 2014. године (у даљњем тексту: Коалиција) донијело одлуку о оснивању Градског Одбора за избјеглице и интерно расељена лица Београд (у даљњем: Градски Одбор) који чини по један представник сваке чланице (за сада је то 29 удружења која су чланице Градског Одбора). Дана 14. априла 2014. године Градски одбор је на својој конститутивној сједници, уз присуство 16 представника чланица Градског Одбора, као и Предсједника Коалиције Миодрага Линте, једног од Потпредсједника Коалиције Миле Шапића и Секретара Коалиције Маријане Борковић, донио слиједеће одлуке:

1. Оснива се Извршни Одбор Градског Одбора (у даљњем: ИО Градског Одбора) који чини 13 чланова и то предсједник, три потпредсједника, секретар и 8 чланова;

2. – За Предсјединка ИО Градског Одбора, који је уједно и предсједник/заступник Градског Одбора, изабран је ВЕЉКО ЖИГИЋ;
– За Потпредсједнике ИО Градског Одбора, који су уједно и Потпредсједници Градског Одбора, изабрани су:
1. Мирјана Лалић,
2. Вукашин Тишма и
3. Ненад Абрамовић.
– За Секретара ИО Градског Одбора, који је уједно и Секретар Градског Одбора, изабрана је Ирена Милановић.
– За остале чланове ИО Градског Одбора, изабрани су:
1. Јово Вученовић,
2. Слободан Врцељ,
3. Милан Гаћеша,
4. Гојко Малешевић,
5. Петар Шаула,
6. Стојан Кепчија,
7. Жељко Бурсаћ и
8. Бранко Грчић.

Информативна служба
Коалиције удружења избјеглица