Повoдом одржаног састанка представника 55 удружења са директорком Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Славком Драшковић Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Предсједник Коалиције удружења избјеглица и члан Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије Миодраг Линта се захвалио госпођи Драшковић што је присуствовала данашњем састанку и изразио очекивање да овим започиње ново, далеко боље, раздобље у односима са надлежним државним институцијама. Линта је упознао присутне да су у сарадњи са Кабинетом Предсједника Републике, Канцеларијом за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Комесаријатом за избеглице и миграције и др. урађене одређене измјене на приједлогу Резолуције о поштовању људских права избјеглих и прогнаних лица и других оштећених грађана из Хрватске и БиХ и да је најновија верзија послана српским институција у Хрватској и БиХ с циљем да дају мишљење и сугестије о предложеном тексту.

Затим су присутни представници 55 удружења упознали госпођу Драшковић и савјетника у Канцеларији господина Симона Ђуретића са бројним проблемима са којима су суочавају избјегла и прогнана лица; дали корисне приједлоге о начинима њиховог рјешавања; говорили о потреби да се превазиђе подјела и створи јединствена кровна организација избјегличких и других удружења Срба из Хрватске и БиХ, предложили да госпођа Драшковић посјети крајишке општине у Федерацији БиХ у којима су Срби грађани другог реда и пријети им нестанак; говорили о тешком социјално-економском положају избјеглих и прогнаних лица, посебно пензионера и др.

На крају састанка усвојени су слиједећи закључци:
– да се у Канцеларији за сарадњу са дијаспором и Србима у региону одржи састанак представника Коалиције удружења избјеглица, Асоцијације избјегличких удружења и неутралних удружења с циљем да се постигне договор о сазивању скупштине уједињења и стварању јединствене кровне организаицје;
– да госпођа Драшковић организује састанак координатора радних група Владе Србије који се баве отвореним питањима између Србије и Хрватске и БиХ;
– да представници удружења формирају Радну групу која би израдила Елаборат са низом чињеница о кршењу људских праба избјеглих и прогнаних лица у Хрватској и БиХ,
– да се у наредном периоду организује још један представника удружења са госпођом Драшковић и њеним сараднциима и успостави стална сарадња са Канцеларијом за сарадњу са дијаспором и Србима у региону;
– да се види могућност да у Скупштини дијаспоре и Срба у региону удружења која су основали Срби и други грађани родом и поријеклом из Хрватске и БиХ имају право на бирају своје делегате који би равноправно са другим делегатима учествовали у њеном раду.

Коалиција удружења избјеглица жели да упути извињење својим чланицама, као и другим удружењима, чије представнике нисмо могли да позовемо на данашњи састанак из разлога јер је капацитет сале у Канцеларији за сарадњу са дијаспором и Србима у региону ограничен на 60-так мјеста. На данашњем састанку било је присутно 65 представника из 55 удружења јер су из неколико удружења дошла по два представника. Нису се одазвали представници 7 удружења из разлога јер су имали унапред заказане обавезе.

Очекујемо у наредном периоду да се организује састанак у простору које има довољно мјеста да прими представнике свих удружења која су основали Срби и други грађани родом и поријеклом Хрватске и БиХ.

Информативна служба
Коалиције удружења избјеглица