Повoдом пописа становништва у Босни и Херцеговини који се одржава од 01. од 15.октобра 2013. године Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица позива све грађане који су на привременом раду у Србији да се одазову на предстојећи попис становништва у Босни и Херцеговини. Ради се о великом броју грађана који дио године живе у БиХ и имају намјеру да се врате у своје мјесто становања када се отворе нова радна мјеста и створе други социјално-економски услови. Предстојећи попис становништва у БиХ је изузетно важан јер ће његови резултати бити основа за планирање друштвеног и економског развоја Босне и Херцеговине, Републике Српске, Федерације БиХ, кантона и општина и градова с једне стране и основа за формирање власти од 2015. године на даље с друге стране.

Основни предуслов јесте да се пописом утврди стално настањено становништво који чине грађани који живе у БиХ или су одсутни мање од 12 мјесеци од последњег боравка у БиХ. Грађани који су одсутни више од 11 мјесеци од последњег боравка у БиХ могу се пописати путем посебног обрасца. У складу са законом о попису на овај начин пописани грађани евидентират ће се у посебну базу података и неће бити дио стално настањеног становништва Босне и Херцеговине. На тај начин пописани грађани неће утицати на планирање друштвеног и економског развоја својих средина нити на формирање власти за двије године.

Грађани који се налазе у Србији или у трећим земљама, а дио године живе у БиХ и имају намјеру да се врате у БиХ, могу се пописати на два начина; 1) попис може извршити пунољетни члан домаћинства који је у вријеме пописа у БиХ јер је довољно да му остали чланови домаћинства дају ЈМБГ или барем датум и вријеме рођења; 2) једно од пунољетних чланова домаћинстава треба доћи у Босну и Херцеговину у периоду спровођења пописа и у сарадњи са општинском или градском пописном комисијом обавити попис себе и осталих чланова свог домаћинства.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта