Поводом састанка премијера Србије Ивице Дачића и премијера Хрватске Зорана Милановића Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица очекује да Влада Србије покрене суштински дијалог са Владом Хрватске о проналажењу свеобухватног и правичног рјешења имовинских и бројних других проблема са којима се суочавају избјегли и прогнани Срби који живе у Србији, Босни и Херцеговини и у трећим земљама, као и српски повратници у Хрватској. Темељ дијалога треба да, између осталог, буде Анекс Г Бечког споразума о сукцесији у коме се јасно каже да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали на дан 31.12.1990. године а сви уговори склопљени за вријеме рата биће проглашени ништавним. Бечки споразум о сукцесији, по међународном праву, члану 140 Устава Хрватске и члану 16. Устава Србије имају јачу правну снагу од домаћих закона. Без рјешавања проблема из прошлости и других отворених питања није могуће помирење и искрена сарадња између српског и хрватског народа. Очекујемо да у дијалог буду укључени и представници избјеглих и прогнаних Срба.

Ради се о слиједећим проблемима: незавршен процес ексхумације и идентификације несталих лица; двоструки стандарди у суђењима за ратне злочине; одузета станарска права; усвајањем новог Закона о пребивалишту Хрватска укида пребивалишта Србима и отежава повратак; дискриминација српских повратника у вези откупа станова добијених кроз тзв. Програм стамбеног збињавања; порушене куће и пословни објекти на подручју бивше Крајине; дио кућа на подручју Крајине није враћен власницима; порушене куће и пословни објекти у терористичким акцијама по хрватским градовима гдје није било ратних дејстава; нерешен проблем продаје српских кућа путем фалсификованих пуномоћи и двоструких уговора од стане хрватске Агенције за промет некретнина; склопљени уговори о размјени кућа под притисцима и претњама за вријеме рата хрватски судов не желе да пониште; одузето или узурпирано пољопривредно и шумско земљиште; заостале а неисплаћене пензије; непризнат дио радног стажа избјеглим лицима стечен прије рата; одузимање обновљених кућа у којима повратници не живе због непостојања економских услова; одузета динарска и девизна штедња; непоштовање законских прописа о пропорционалној заступљености Срба у полицији, правосуђу, јавним предузећима, просвјети, здравству и др.; непоштовање законских прописа о употреби српског језика и писма у 20-так општина и градова гдје Срби чине 1/3 укупног становништва; дискриминаицја српског капитала и роба у Хрватској и др.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта