Повoдом захтјева Хрватске да Срби, против којих се воде судски поступци, врате уложена средства у обнову порушених кућа јер у њима не живе Коалиција удружења избјеглица издаје САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Коалиција удружења избјеглица тражи од Владе Хрватске да хитно донесе препоруку државном тужилаштву којом ће одустати од захтјева да Срби, против којих се воде судски поступци, врате уложена средства у обнову порушених кућа јер у њима не живе. Посебно је алармантана ситуација за око 60-так српских породица са подручја општине Пакрац и Дарувар. Хрватски судови су донијели пресуде да наведене породице морају да врате уложена средства у обнову у висини од 30.000 до 50.000 евра. На овај начин Хрватска крши темељно људско право на несметано уживање приватног власништва што гарантује Устав Хрватске (члан 48) и Европска конвенција о људским правима и грађанским слободама.

Наводимо примјере српских повратника којима је, пресудама хрватских судова, наложено да врате уложена средства у обнову: породица Лазић мора да врати 50.000 евра; породица Вуклиш – 50.000 евра; породица Томић – 43.000 евра; породица Гојковић – 40.000 евра; породица Анђелић – 34.000 евра; породица Николић – 34.000 евра; породица Босић – 33.000. евра; породица Кукић – 30.000 евра, породица Грашар – 30.000 евра и др. Пошто наведене породице немају тражена средства хрватски судови доносе рјешења о извршењу наплате принудним путем на оствареним пензијама и продајом некретнина (куће, земљиште). У случају породице Томић суд је за данас тј. 06.02.2014. године заказао рочиште за процјену и принудну продају њихове обновљене куће.

Хрватска је маја прошле године усвојила измјене и допуне Закона о подручјима посебне државне скрби којима је брисана дискриминаторска одредба да власник обновљене куће мора у њој да живи најмање 10 година и да је у том року не смије продати, поклонити или на било који други начин отуђити без сагласности надлежног Министарства. Међутим, хрватска општинска и жупанијска тужилаштва нису, још увијек, одустала од тужби које су подигле против српских повратника прије наведених измјена и допуна Закона о подручјима посебне државне скрби.

Предсједник Коалиције удружења избјеглица
Миодраг Линта