Право на истину

Лист Правда, Београд 31. август 2011.

Обележен је Међународни дан несталих лица. Избегличка удружења траже од Влада у региону да покажу стварну политичку вољу у циљу расветљавња судбине отетих и несталих и кажњавању одговорних за те злочине. Такође, тражимо од Европске уније да се питање решавања судбине близу 14.000 несталих постави као један од услова државама у региону за пријем у чланство Европске уније. Дајемо подршку иницијативи породица киндапованих и несталих са Косова и Метохије да се питање расветљавања судбине чланова њихових породица буде приоритет и дијалогу Београда и Приштине.
Избегличка удружења већ дуже време траже од Владе Србије да донесе одлуку да се током пописа становништва у Србији на посебном обрасцу изврши евиденција избеглих и прогнаних Срба из држава насталих на подручју бивше СФРЈ (Хрватска, БиХ и Словенија), као и грађана Србије који су оштећени у својим имовинским и другим правима у наведеним државама, и да се изврши евиденција њихове одузете, нестале или уништене имовине и других одузетих права. Такође, тражимо да се избеглим и прогнаним Србима и другим оштећеним грађанима који живе у трећим земљама (Аустралија, Нови Зеланд, САД, Канада, европске земље и др.) омогући да путем поште, и-мејла или наших дипломатско-конзуларних представништава попуне наведени обрасци.

На тај начин добили бисмо јединствену базу избеглих и прогнаних Срба и других оштећених грађана са простора бивше Југославије са прецизном едивенцијом о одузетој, уништеној и несталој имовини и другим одузетим правима. Након завршене евиденције, Влада Србије морала би да формира Радну група која би извршила анализу пописног материјала и изашла у јавност са тачним подацима о броју избеглих и прогнаних Срба и других оштећених грађана и њихове одузете, уништене и нестале имовине и других одузетих права. Јединствена база оштећених грађана имала би велики значај у проналажењу свеобухватног, правичног и трајног решења наших проблема.

Премијер Цветковић већ шест месеци не сматра за потребно да прими делегацију избегличких удружења на разговор премда смо упутили званични допис за састанак још 23. фебруара ове године. На поновљени допис од 12. августа, такође, нема одговора. Избегли и прогнани Срби и други оштећени грађани сматрају да Влада Србија има уставну и моралну обавезу да отвори дијалог са властима у Загребу, Сарајеву и Љубљани са циљем заштите наших људских права. У овдашњој јавности се, с времена на време, провлачи теза да су проблеми избеглих и прогнаних Срба и других оштећених грађана мање-више решени и да не треба због тога оптерећивати односе са државама у региону. По нашем мишљењу, то је крајње погрешан приступ.

Због тога тражимо од Владе Србије да искористи предстојећи попис становништва у Србији како би се дошло до тачних података о броју оштећених грађана и њихове одузете, уништене и нестале имовине и других одузетих права. У супротном Влада Србије ће показати да нема стварне политичке воље да се питање људских права оштећених грађана дефинише као једно од отворених питања у односима са Хрватском и другим државама региона. Јединствена база оштећених грађана ојачала би позицију Србије да тражи отварање суштинског дијалога између Србије и Хрватске уз посредовање Европске уније. Дијалог би се водио у периоду док се Хрватска налази под мониториногом Европске уније који ће, како ствари тренутно стоје, трајати до 01. јула 2013. године када би Хрватска могла да постане члан Европске уније.