Захтев за пролонгирање рока за примену Закона о пребивалишту Републике Хрватске

Допис који је Министарство спољних послова Републике Србије упутило Амбасади Републике Хрватске у којем тражи да хрватска страна продужи рок за подношење захтјева за привремени одлазак изван Републике Хрватске а на молбу Коалиције удружења избјеглица (текст који слиједи налази се на сајту Министарства спољних послова Републике Србије):

Министарство спољних послова Републике Србије упутило је 12. децембра вербалну ноту Амбасади Републике Хрватске у Београду у којој се тражи да хрватска страна размотри могућност одлагања примене појединих одредаба Закона о пребивалишту Републике Хрватске.

Ради се о легитимној бризи за Србе у региону, с обзиром на чињеницу да велики број грађана српске националности неће благовремено успети да, у складу са Законом, пријави привремени одлазак из Републике Хрватске, о чему сведоче бројни редови пред хрватским дипломатско-конзуларним представништвом у Србији.